wtorek, 15 grudnia 2009

Data egzaminu na maklera papierów wartościowych

Kiedy następny egzamin na maklera?

Najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych oraz egzamin uzupełniający odbędzie się 21 marca 2010 r.

Przypominam, że aby do egzaminu przystąpić należy złożyć lub przesłać wypełniony odpowiedni wniosek rejestrowy wraz z jedną fotografią oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych,
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego.

Od dnia 1 grudnia 2009r. obowiązują nowe wzory wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, listę doradców inwestycyjnych oraz listę maklerów giełd towarowych.

Zakres materiału zostanie podany tradycyjnie na 90 dni przed samym egzaminem, na pewno będę o tym informował na blogu, chociaż nie spodziewam się większych zmian w porównaniu do lat ubiegłych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Komisji Nadzoru Finansowego