poniedziałek, 6 grudnia 2010

Wyniki listopadowego egzaminu na maklera - zdało mniej niż 10%!

Listopadowy egzamin na maklera papierów wartościowych był dość szczególny z kilku powodów. Przede wszystkim najpierw miało go nie być, a potem miał być ostatnim w historii - przynajmniej tak wynikało z rewelacji dostarczanych przez KNF. Ostatecznie sprawa ucichła po stanowczym proteście Związku Maklerów i Doradców, całego środowiska oraz samych kandydatów oraz posiadaczy licencji.

Najwyraźniej zamieszanie przysporzyło egzaminowi sporo popularności bo przystąpiły do niego 382 osoby. Zaskakujący są jednak jego wyniki - egzamin na maklera papierów wartościowych z 7 listopada 2010r. zdało zaledwie 35 osób, czyli niecałe 10% kandydujących!

Poprzedni, marcowy, egzamin zdało blisko 180 osób - z czego wynika tak duża różnica w zdawalności?


Możliwe że z faktu iż KNF "w celu zapewnienia bezstronności" zrezygnowała z uczestnictwa w komisji egzaminacyjnej osób z rynku, co wpłynęło też na kształt pytań testowych.
W stosunku do poprzednich edycji egzaminu więcej było pytań z matematyki i analizy finansowej, ustalania kursów giełdowych oraz rachunkowości, a mniej z prawa.

Jak zapewnia rzecznik KNF, Łukasz Dajnowicz, zmiana składu komisji egzaminacyjnej miała na celu wyeliminowanie konfliktu interesów. W komisji nie ma już osób prowadzących odpłatne kursy przygotowawcze dla kandydatów, oraz członków władz samorządu maklerskiego, którzy mogliby ograniczać dostępu do zawodu.

Nie wiem na ile takie podejrzenia są umotywowane, ale jak widać po ilości zdających dostęp do zawodu nie jest łatwiejszy, a większość kandydatów nie spodziewała się takich zmian.

Chętnym zdobyć licencję maklera pozostaje przygotować się do kolejnego egzaminu - odbędzie się on na wiosnę, prawdopodobnie w marcu.